Dostava u inozemstvo

Uz naručenu dostavu van Hrvatske, konačna cijena artikala ne uključuje PDV, tj. bit će umanjena za iznos PDV-a.

Cijena artikla i dostave ne uključuje eventualne carinske troškove niti bilo kakve posebne naknade odredišne države.